Drons

Reglament - Lliga Catalana de Whoops
NORMATIVA GENERAL

Les normes són d’obligat compliment i acceptació per part de tots els participants.
Obligatori conèixer totalment la normativa: https://shorturl.at/fiGVW

● L’incompliment de qualsevol directriu, serà motiu d’expulsió o penalització.
● Els pilots es comprometen a permetre que els seus motors, vtx i altres equips es
presentin a proves a petició de l’Organització o del director de cursa.
● Qualsevol comportament inadequat durant l’esdeveniment, així com, qualsevol acció
perillosa o que pertorbi el bon funcionament i la convivència entre pilots i
organització serà motiu suficient per a la desqualificació o expulsió.
● Hem de ser nets i polits, no deixar brossa quan marxis.
● Els organitzadors són també participants de la cursa.
● L ús del Turtle mode està permès.
● Si durant la ronda, hi ha algun problema (bateria, dron cremant-se etc..) s’avisa i
tots els drons han d’aterrar immediatament.
● Qualsevol reclamació de pèrdua de vídeo durant la ronda s’avisarà amb tranquil·litat
a l’organització qui realitzarà les comprovacions per veure si es repeteix o no la
ronda.
● Nota: L’Organització es reserva el dret de modificació del que s’ha explicat
anteriorment, per tal de mantenir la integritat competitiva i fer les millors curses
possibles per a tots els pilots i espectadors.

Descarregar Normativa

REQUERIMENTS
 • Els interessats podran entrar al xat de la lliga catalana de whoops via Telegram aquí: https://t.me/+a7bG1ep1OyFmYTQ0
 • Els pilots participants hauran de tindre vigent el registre d’operador entregat per AESA.
 • Tot participant haurà d’inscriure’s pel formulari d’inscripció que es farà públic dins el canal de telegram

Els drons:

Pes de l’aeronau ha de ser igual o superior a 19 g e inferior a 85 g (sense bateria)

 • Frame: distància entre motors 75 mm o inferior, només models comercials amb ductes, sense manipulacions (eixamplaments, deformacions, etc.) de cap punt clau estructural. Sí que es podran enganxar leds o escumes a l’exterior dels ductes si es vol. Permesos frames per motors brushed i brushless. Permesos frames de plàstic o carboni amb ductes de plàstic, les hèlices dels quals girin dins de productes. Es permeten peces permeses en 3dupgrade per fer servir bateries majors, canopy de mida estàndard, suports de leds o antenes.
 • Bateries: Es permet qualsevol bateria tipus lipo 1s – 2s, normal o HV, sempre que siguin marques comercials, amb la corresponent etiqueta de la marca. Serà vàlid qualsevol mida, marca, capacitat o connector utilitzat. No es poden fer servir bateries deteriorades, excessivament inflades o que suposin un perill.
 • Motors: per a 1s o 2s. Es recomanen uns motors mínims per a lipos 1s a partir de 19K KV i d’11K per a lipos de 2s.
 • Electrònica: Serà vàlid qualsevol mena de fc/esc comercial existent, qualsevol mena d’equip de ràdio/receptor comercial, qualsevol mena de transmissor de vídeo comercial existent que pugui permetre seleccionar el canal d’emissió mitjançant smart àudio o similar, i que pugui permetre la selecció d’una potència de 25mW. Serà vàlid qualsevol tipus de camera comercial feta servir. Serà vàlid qualsevol tipus de motorització comercial existent, sigui tipus brushed o brushless. Seràvàlid qualsevol model de motor comercial, sempre que sigui estrictament de
  sèrie, tal com surt de caixa. No es permeten barreges de campanes/rotors diferents, ni motors manipulats.
 • Hèlixs: Es permetrà qualsevol tipus d’hèlix, comercial, no manipulada (deformada, tallada, escatada, etc.) que per mida, es pugui muntar dins un tipus dels frames acceptats.
 • Firmware: Es permetrà volar amb qualsevol firmware que permet el vol estabilitzat. Es permetran només aquells firmwares per volar en ACRO que tinguin sistemes similars al CRASH-RECOVERY de Betaflight, i serà obligatori que aquest sistema estigui activat durant la competició. Es permet el turtle-mode. El sistema ha de tindre FAILSAFE activat. S’ha de poder desarmar de forma immediata a la que un jutge així ho demani. Mostrar a l’OSD el mode de vol, Mostrar a l’OSD el canal de vol.

Entrar al grup de Telegram

CURSA

Entrenaments:

 • Es faran durant el matí.

Classificatòries:

 • S’hauran de formar 6 grups i a cada grup hi haurà 4 pilots. Els grups es determinen segons un procediment descrit a la normativa.
 • Cada grup de pilots disputarà 3 rondes Q1,Q2 i Q3 on cada pilot guanyarà punts classificatoris. Total: 18 curses
 • La suma dels punts de cada pilot a les seves 3 curses de cada ronda determinarà la seva posició a un rànquing a on els primers 16 pilots passen a les finals.

Finals
Les finals es divideixen en 2 fases: Fase de rang i fase de posició.
Total: 8 curses.

PENALITZACIONS
 • Saltar-se un obstacle no és opció, retrocedeix per fer-ho bé. Si no, estàs desqualificat a la ronda. Si vas alt, és com saltar-se un obstacle.

 • Sortida avançada. En cas de sortir abans del senyal d’inici. El pilot que s’avanci al senyal haurà d’esperar-se a l’aire fins que la resta surti, aleshores pot sortir ell darrere.

 • A les classificatòries, no presentar-se a la ronda són 0 punts. Caure 2 punts. Acabar la cursa darrer: 5 punts.

 • El xoc entre drons és un “lance de carrera”. També si algú tira un obstacle i et cau a tu a sobre. Mala sort. Qui hagi caigut més lluny guanya al que no ha recorregut tants metres.

 • No presentar-se a una cursa implica una penalització de 5 punts a la classificació global. Si es reincideix consecutivament implica la pèrdua de la plaça.

    
INFORMACIÓ SOBRE LA NORMATIVA UAS (vigent desde l'01/01/2023)

INFORMACIÓ

Què normativa regula l'ús recreatiu i esportiu de drons?

La normativa que en l'actualitat regula l'ús de drons per a activitats professionals, recreatives i esportives es el Reial Decret 1036/2017 del 15 de dessembre, pel qual es regula la utilització de les aeronaus pilotades per control remot.

Normativa Europea de Drons

 • En vigor des del 31 de desembre de 2020
 • El 31 de desembre de 2020 entra en vigur la normativa europea sobre l'ús de drons (aeronaus pilotades per control remot) i s'espera que en els pròxims mesos es publiqui un Reial decret nacional. Aquesta normativa es ocmpon de dos reglaments principals:

ESQUEMA

Categoria Operacional Oberta

MATERIAL I GUIES

i

Material Guia

L'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) proporciona material d'ajuda i preguntes freqüents en relació a la normativa nacional i europea:

ACTUALITZACIÓ! Restriccions al vol per zones. Zonificació (27/12/2020)

A més de les condicions establertes en el reglament 2019/947, l'AESA estableix restriccions addicionals al vol de drons en funció de la zona de vol, zonificació. 

Aquesta zonificació estableix que les activitats esportives, recreatives, de competició i exhibició hauran de respectar les condicions d'ús de l'espai aeri disposades en el Reial Decret 1036/2017.

Per a veure el document complet sobre la zonificació prem aquí.

Com a resum, les restriccions per al vol recreatiu i esportiu són:

 • Prohibició del vol en espai aeri controlat.
 • Vols en aglomeracions d'edificis i reunions de persones a l'aire lliure només amb drons de fins a 250 grams, en línia de vista i a una altura màxima de 20 metres.
 • Per a vols dins de zones de seguretat d'aeroport i aeròdroms és necessari coordinar-se amb el responsable de l'aeroport.
 • Prohibit el vol en zones restringides, prohibides, perilloses i pròximes a instal·lacions de defensa nacional o de seguretat estatal.

SESSIÓ INFORMATIVA III

Resolució de consultes

📅 26/01/2023

SESSIÓ INFORMATIVA II

Nova normativa EASA sobre UAS

📅 22/12/2020

SESSIÓ INFORMATIVA I

Nova normativa EASA sobre UAS

📅 22/12/2020