Drons

Titulacions
u

Quines titulacions es necessiten per a volar un dron?

La normativa nacional de drons (Reial decret 1036/2017) recull dos certificats que són necessaris per a operar drons de manera professional:

  • Certificat Bàsic per al pilotatge d’aeronaus pilotades per control remot. Vàlid per a vols dins de l’abast visual del pilot.
  • Certificat Avançat per al pilotatge d’aeronaus pilotades per control remot. Per a poder realitzar vols més enllà de l’abast visual del pilot.

Els certificats s’obtenen mitjançant formació proporcionada per una organització de formació autoritzada per AESA o ATO.

Titulacions dins de la Normativa Europea

El Reglament d’Execució (UE) 2019/947 estableix un nou esquema formatiu de pilots a distància per a les operacions en categoria ‘oberta’ i ‘específica’, definint 5 nivells:

  • Nivell 0: Els pilots a distància que volin en categoria ‘oberta’, subcategoria A1 amb un dron de classe C0.
  • Nivell 1Els pilots a distància que volin en categoria ‘oberta’, subcategoria A1 amb un dron de classe C1, o en categoria ‘oberta’, subcategoria A3 amb un dron de classe C3 o C4.
  • Nivell 2: Els pilots a distància que volin en categoria ‘oberta’, subcategoria A2 amb un dron de classe C2.
  • Nivell 3: Els pilots a distància que operin en categoria ‘especifica’ sota una declaració operacional sobre la base de un escenari estàndar (‘STS’).
  • Nivell 4: Els pilots a distància que operin en categoria ‘especifica’ sota una sol·licitud d’autorització operacional

    
NORMATIVA UAS (vigent des de l’01/01/2023)

i

Material Guia

L’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) proporciona material d’ajuda i preguntes freqüents en relació a la normativa nacional i europea: