Túnel del vent

Titulacions

Informació sobre els nivells

NIVELLS

N.1 – Belly

N.2 – Back

N.3 – Transition

N.4 – Head up

N.5 – Head down

ESTRELLES

Per considerar el nombre de voladors amb els quals es podrà compartir el túnel, cada volador obtindrà amb el corresponent nivell un nombre d’estrelles de 1 a 3 que simbolitzarà el següent:

1 Estrella: Nomès podrà volar sol.

2 Estrelles: Podrà volar amb companyia d’un altre volador amb 2 estrelles i sense limitació amb altres voladors amb 3 estrelles.

3 Estrelles: Podrà volar sense limitació amb altres voladors amb 3 estrelles i amb un màxim de dos voladors amb 2 estrelles.

E

N.1 - Belly

Requisits exigits

 1. Volar estable.
 2. Fer un gir complert a esquerra i dreta fins arribar a la posició inicial.
 3. Pujar i baixar sense tocar la xarxa.
 4. Fer un STAR amb més companys.
E

N.2 - Back

Requisits exigits

 1. Volar estable.
 2. Fer un gir complert a esquerra i dreta fins arribar a la posició inicial.
 3. Pujar i baixar sense tocar la xarxa.
E

N.3 - Transitions

Requisits exigits

 1. Transició de Belly a Back de peus.
 2. Transició de Belly a Back de cap.
E

N.4 - Head up

Requisits exigits

 1. Volar estable.
 2. Fer un gir complert a esquerra i dreta fins arribar a la posició inicial.
 3. Pujar i baixar sense tocar la xarxa.
 4. Fer un STAR amb més companys.
E

N.5 - Head down

Requisits exigits

 1. Volar estable.
 2. Fer un gir complert a esquerra i dreta fins arribar a la posició inicial.
 3. Pujar i baixar sense tocar la xarxa.
 4. Fer un STAR amb més companys.

Aquests nivells nomès podran ser avaluats per instructors certificats per la Federació Aèria Catalana. L’instructor omplirà el Logbook del volador on es certifica el nivell assolit dintre de les jornades d’avaluació programades per l’Àrea de Túnel del Vent.