Equip Directiu

En data 06 de novembre el Tribunal Català de l’Esport va comunicar l’admissió a tràmit de recurs i de mesura cautelar presentat pel candidat a la presidència el Sr. Carles Aymat de suspendre les funcions de la candidatura gunyadora del procés electoral encapçalada pel Sr. Alfred Sànchez, continuant les funcions com a tal la Junta Gestora encapçalada pel Sr. Hèctor Rodríguez.

En data 20 de desembre el Tribunal Catlà de l’Esport resol finalment desestimar el recurs presentat pel Sr. Carles Aymat i suspendre la mesura cautelar.

COMITÈ EXECUTIU

Alfred Sànchez
President
president@federacioaeria.cat

Miquel Villarta
Vicepresident
vicepresident@federacioaeria.cat

Jesús Sànchez
Tresorer
tresorer@federacioaeria.cat

Marc Teixé
Secretari
secretari@federacioaeria.cat

VOCALS

Carles Madrueño

Xavier Sanfulgencio

Angel Roy

Carlos Barrantes

Jordi Ribera

Joel Mirón

Nuria Moreno

Joan Lesan

Manuel Mateo

Joan Claudi Minguell

David Manzano

César Rico

Luis Pedro Álamo

 

ADMINISTRACIÓ

Irene Camarena
info@federacioaeria.cat

MÀRQUETING I COMUNICACIÓ

Lucía de la Torre
comunicacio@federacioaeria.cat