Aeromodelisme

F3A Acrobàcia

Què és F3A?

La F3A es una disciplina de competició d’aeromodels acrobàtics radiocontrolats, regulada per una reglamentació FAI. Es requereix la màxima precisió i capacitat de controlar l’avió en qualsevol actitud i en totes les condiciones.

La classe F3A implica maniobres aèries complexes amb un aeromodel radiocontrolat davant els jutges en una zona aeròbica o “caixa”, que s’estén 60 graus a l’esquerra i a la dreta d’una línia central i a una alçada de no més de 60 graus. Cada vegada que l’avió model creua la línia central, s’ha de realitzar una maniobra particular d’un calendari acrobàtic conegut (publicat), que inclou components com loops, tonels, girs i combinacions d’aquests.
En els extrems de la caixa acrobàtica, es requereix que l’avió realitzi maniobres de gir per permetre que inverteixi la seva direcció i torni cap al mig de la “caixa”. Normalment, un programa acrobàtic té 19 maniobres, incloent l’enlairament i l’aterratge.

En general, es requereix que l’aeromodel voli a 150 metres del pilot, en un pla perpendicular a la línia central. El rendiment de cada competidor és avaluat per un jurat que atorgarà les puntuacions, independentment entre elles, entre zero i deu per cada maniobra.
Les figures se’ls assigna un factor de dificultat (factor K) en funció de la complexitat de la maniobra. El jutge es basa en quatre criteris bàsics: la precisió, la suavitat i la gràcia, el posicionament i la mida de les maniobres. Els punts es resten pels diferents tipus de defectes observats pels jutges, la gravetat d’aquests defectes i la quantitat de vegades que s’observen.

Com són els models?

Els aeromodels per a la especialitat de F3A tenen que seguir les regulacions establertes per la FAI. Abans de cada competició l’organització te que controlar que els avions participants compleixin les següents característiques:

  • Pes màxim de 5kg
  • Envergadura màxima de 2 metres
  • Longitud màxima de 2 metres
  • Comprovació de so màxim

Normalment, un avió de F3A tindrà una envergadura y longitud de 2 metres y estarà construït amb els millors materials disponibles (fibra, fibra de carboni, kevlar, balsa…) per aconseguir el un pes reduït amb gran resistència. No hi ha limitacions sobre la unitat de potencia, però normalment serà un únic motor elèctric o de combustió interna. Ambdós sistemes tindran que estar silenciats adequadament per complir els requeriments de la FAI. Els equips de radiocontrol funcionant quasi be en la seva totalitat en la banda de 2,4Ghz i es com el pilot envia les ordres al receptor del avió i pot controlar-lo.