Estels

Vela de Rodes - Lliga Blokart

Lliga anual de Vela de Rodes Blokart-5,60

Lliga anual de Vela de Rodes Blokart-5,60
La lliga 2017/2018 consta de 5 proves repartides durant tota la temporada amb proves fixes i proves mobils. Les proves fixes es disputaran totes al Blokart Track Lansailing BCN.

Les dates de les proves fixes son

  • 4 març
  • 17 juny
  • 2 septembre

Les dues proves mòbils es faran a La Franqui i el Delta de l’Ebre. Aquestes proves seran notificades per la web amb un mínim de 15 dies d’antelació.
Totes les dates indicades estan subjectes a possibles canvis depenent de la meteorologia.

Lliga anual de Vela de Rodes Blokart-5,60

Dintre de la Lliga Catalana de Blokart – 5,60 hi ha 3 categories:
– 5.60
– Blokart production.
– Blokart performance.

Per les categories de blokart hi hauran clasificacions per pes:
Fly – fins 55 kg
Light – des de 55 kg fins 70 kg
Middle – des de 70 kg fins 82,5 kg
Heavy – des de 82,5 kg fins 95 kg
Superheavy – més de  95 kg

Inscripcions i més informació: landsailing@federacioaeria.cat