FAQs

Clubs (Entitats i Associacions Esportives)

TRÀMITS REE 

Actualment tots els tràmits amb el REE és faràn de manera online.
Prèviament a la realització d’un club, hauràs de tenir-ne una serie de documents preparats per tal de poder presentar-los al REE i així donar-te d’alta com a club. De la mateixa manera que per fer modificacions, actualitzacions o donar-te de baixa, els tràmits seràn online.  Alguns d’aquests tràmits són els següents:

• Inscriure una entitat esportiva
• Modificar la composició de la junta directiva d’una entitat esportiva
• Modificar els estatuts d’una entitat esportiva
• Cancel·lar la inscripció d’una entitat esportiva
• Sol·licitar certificats

TRÀMITS FAC  

COM DONAR-SE D’ALTA A LA FEDERACIÓ?

Sí el club ja està donat d’alta al Registre d’Entitats Esportives (REE), ja pots formar part del col·lectiu de clubs de la federació. Només caldrà enviar un correu electrònic a info@federacioaeria.cat  ,t’enviarem un document per omplir amb les dades principals del club i els membres de la junta, i així poder donar-te d’alta des d’aquell mateix moment. 

TÉ ALGUN COST DONAR-SE D’ALTA A LA FEDERACIÓ?

Sí, el cost per donar-se d’alta són 150€. Durant els següents anys, s’aplicarà una quota anual de 40€. En cap cas, el càrrec dels costos és fa per rebut, sempre és el club qui farà la transferència a través de l’albarà corresponent generat per la FAC.

COM DONAR-SE DE BAIXA DE LA FEDERACIÓ?

Per donar-te de baixa del club només caldrà informar-nos través del correu electrònic a info@federacioaeria.cat

COM SABER SI UN CLUB ESTÀ ADHERIT A LA FEDERACIÓ?

A través del nostre cercador de clubs.

POT LA FEDERACIÓ DONAR-ME DE BAIXA COM A ENTITAT JA ADHERIDA A LA FAC?

Sí, la federació podrà donar de baixa a un club ja adscrit a la federació si no compleix amb els requisits mínims exigits a qualsevol club. Abans de donar-se aquesta situació, la federació sempre avisarà. 

S’entèn com a requisits mínims, tenir-ne la quota anual de club al corrent.  Pel contrari, s’entendrà que aquell club no té activitat federativa i per tant, és procedirà a donar-lo de baixa.