Paramotor

Titulacions

SOL·LICITA NOU TÍTOL/CONVALIDACIONS ONLINE + CARNET!

Porta totes les teves titulacions en un mateix carnet

Codi numeració pilot: 0000 (número pilots acumulats) – 0000 ( dos primers digits: número pilot correlatiu durant l’any+ darrers dos digits de l’any que obté la titulació)

INFORMACIÓ TÍTOL ONLINE + CARNET

Actualment la titulació de Paramotor o Paratrike s’acredita mitjançant l’app de la Federació Aèria Catalana on figuren les dades administratives dels federats.

Si vols sol.licitar l’obtenció de la titulació com a pilot o qualsevol altre com titulacions professionals o  Registre Oficial de Professionals de l’Esport a Catalunya, cal que omplis el formulari de sol.licitud.

Per pilots amb titulació d’altres Federacions acreditar l’esmentada titulació amb certificat emés per la corresponent Federació. La qual serà estudiada segons els convenis de col.laboració entre Federacions. El cost per convalidacions de titulacions d’altres federacions te un cost de 100€, ompliu el formulari de sol.licitud.

Pilots estrangers, aportar tota la documentació necessaria que justifiquí l’obtenció del títol com a pilot de paramotor, el cost per validacions de titulacions estrangeres te un cost de 100€. Ompliu el formulari.

L’Acreditació en format paper de certificats, títols i carnets, tenen un cost de 50€. També ho podràs sol.licitar al corresponent formulari.

INFORMACIÓ TITULACIÓ PARAMOTOR/PARATRIKE

Primer de tot, has d’haver realitzat la formació corresponent a una escola oficial de la Federació Aèria Catalana.

Aquesta formació s’acredita mitjançant el corresponent llibre de vol oficial de la Federació Aèria Catalana, on l’escola anotarà les dades d’aquesta i de l’alumne.

En cas d’haver realitzat la formació a un altre Federació, acreditar mitjançant certificat la formació realitzada per continuar amb la formació que correspongui a una escola oficial de la Federació Aèria Catalana, o bé, presentar-se a examen si ha finalitzat la formació corresponent.

Un cop finalitzada la formació i haver realitzat el mínim de vols exigit, sota la supervisió d’una escola oficial reconeguda per la Federació Aèria Catalana, l’alumne es podrà presentar a examen d’Alumne Avançat quan sigui convocat.

Després d’haver aprovat l’examen, l’alumne ha d’haver realitzat, passat un any, un mínim de 50 vols a 5 zones diferents, supervisat per un Pilot oficial de la Federació Aèria Catalana.

UN COP FINALITZADA LA FORMACIÓ

Un cop finalitzada la formació i haver realitzat el mínim de vols exigit, sota la supervisió d’una escola oficial reconeguda per la Federació Aèria Catalana, l’alumne es podrà presentar a l’examen quan sigui convocat per:

  • Piloto de Paramotor (PF1)
  • Piloto de Paratrike. (PL1)
  • Piloto de Paramotor biplaza. (PF2)
  • Piloto de Paratrike biplaza. (PL2)

CONEIX LA RUTA DE TITULACIONS

CONEIX LA RUTA DE TITULACIONS

RUTA ESPORTIVA

RUTA PROFESSIONAL