Paramotor

Titulacions

Com sol.licitar la teva titulació de paramotor o paratrike !

Primer de tot, has d’haver realitzat la formació corresponent a una escola oficial de la Federació Aèria Catalana.

Aquesta formació s’acredita mitjançant el corresponent llibre de vol on l’escola anotarà les dades d’aquesta i de l’alumne.

En cas d’haver realitzat la formació a un altre Federació, acreditar mitjançant certificat la formació realitzada per continuar amb la formació que correspongui a una escola oficial de la Federació Aèria Catalana, o bé, presentar-se a examen.

Un cop finalitzada la formació i haver realitzat el mínim de vols exigit, sota la supervisió d’una escola oficial reconeguda per la Federació Aèria Catalana, l’alumne es podrà presentar a examen quan sigui convocat de:

  • Piloto de Paramotor (PF1)
  • Piloto de Paratrike. (PL1)
  • Piloto de Paramotor biplaza. (PF2)
  • Piloto de Paratrike biplaza. (PL2)

Sol.licita el teu títol

Actualment la titulació de Paramotor o Paratrike s’acredita mitjançant l’app de la Federació Aèria Catalana on figuren les dades administratives dels federats.

Si vols sol.licitar l’obtenció de la titulació com a pilot o qualsevol altre com titulacions professionals o  Registre Oficial de Professionals de l’Esport a Catalunya, cal que omplis el següent formulari.

Per pilots amb titulació d’altres Federacions acreditar l’esmentada titulació amb certificat emés per la corresponent Federació. La qual serà estudiada segons els convenis de col.laboració entre Federacions.

Pilots estrangers, aportar tota la documentació necessaria que justifiquí l’obtenció del títol com a pilot de parapent, el cost per validacions de titulacions estrangeres te un cost de 100€. Ompliu el formulari.

L’Acreditació en format paper de certificats, títols i carnets, tenen un cost de 50€. També ho podràs sol.licitar al corresponent formulari.