Aeromodelisme

Normativa UAS
Què normativa regula l'ús recreatiu i esportiu de drons?

La normativa que en l’actualitat regula l’ús de drons per a activitats professionals, recreatives i esportives es el Reial Decret 1036/2017  del 15 de dessembre, pel qual es regula la utilització de les aeronaus pilotades per control remot.

Normativa Europea de Drons (En vigor des del 31 de desembre de 2020)

El 31 de desembre de 2020 entra en vigur la normativa europea sobre l’ús de drons (aeronaus pilotades per control remot) i s’espera que en els pròxims mesos es publiqui un Reial decret nacional. Aquesta normativa es ocmpon de dos reglaments principals:

– Reglament d’Execució (UE) 2019/947 , relatiu a les normes i procediments aplicables a la utilització d’aeronaus no tripulades.

– Reglament Delegat (UE) 2019/945 , sobre els sistemes d’aeronaus no tripulades i els operadors de tercers països de sistemes d’aeronaus no tripulades

Material guia

L’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) proporciona material d’ajuda i preguntes freqüents en relació a la normativa nacional i europea:

ACTUALITZACIÓ! Restriccions al vol per zones. Zonificació (27/12/2020)

A més de les condicions establertes en el reglament 2019/947, l’AESA estableix restriccions addicionals al vol de drons en funció de la zona de vol, zonificació. 

Aquesta zonificació estableix que les activitats esportives, recreatives, de competició i exhibició hauran de respectar les condicions d’ús de l’espai aeri disposades en el Reial Decret 1036/2017.

Per a veure el document complet sobre la zonificació prem aquí.

Com a resum, les restriccions per al vol recreatiu i esportiu són:

  • Prohibició del vol en espai aeri controlat.
  • Vols en aglomeracions d’edificis i reunions de persones a l’aire lliure només amb drons de fins a 250 grams, en línia de vista i a una altura màxima de 20 metres.
  • Per a vols dins de zones de seguretat d’aeroport i aeròdroms és necessari coordinar-se amb el responsable de l’aeroport.
  • Prohibit el vol en zones restringides, prohibides, perilloses i pròximes a instal·lacions de defensa nacional o de seguretat estatal.
Quina normativa regula l'ús recreatiu i esportiu de drons?

La normativa que en l’actualitat regula l’ús de drons per a activitats professionals, recreatives i esportives es el Reial Decret 1036/2017  del 15 de dessembre, pel qual es regula la utilització de les aeronaus pilotades per control remot.

Normativa Europea de Drons (En vigor des del 31 de desembre de 2020)

El 31 de desembre de 2020 entra en vigur la normativa europea sobre l’ús de drons (aeronaus pilotades per control remot) i s’espera que en els pròxims mesos es publiqui un Reial decret nacional. Aquesta normativa es ocmpon de dos reglaments principals:

– Reglament d’Execució (UE) 2019/947 , relatiu a les normes i procediments aplicables a la utilització d’aeronaus no tripulades.

– Reglament Delegat (UE) 2019/945 , sobre els sistemes d’aeronaus no tripulades i els operadors de tercers països de sistemes d’aeronaus no tripulades

ACTUALITZACIÓ! Restriccions al vol per zones. Zonificació (27/12/2020)

A més de les condicions establertes en el reglament 2019/947, l’AESA estableix restriccions addicionals al vol de drons en funció de la zona de vol, zonificació. 

Aquesta zonificació estableix que les activitats esportives, recreatives, de competició i exhibició hauran de respectar les condicions d’ús de l’espai aeri disposades en el Reial Decret 1036/2017.

Per a veure el document complet sobre la zonificació prem aquí.

Com a resum, les restriccions per al vol recreatiu i esportiu són:

  • Prohibició del vol en espai aeri controlat.
  • Vols en aglomeracions d’edificis i reunions de persones a l’aire lliure només amb drons de fins a 250 grams, en línia de vista i a una altura màxima de 20 metres.
  • Per a vols dins de zones de seguretat d’aeroport i aeròdroms és necessari coordinar-se amb el responsable de l’aeroport.
  • Prohibit el vol en zones restringides, prohibides, perilloses i pròximes a instal·lacions de defensa nacional o de seguretat estatal.
i

Material Guia

L’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) proporciona material d’ajuda i preguntes freqüents en relació a la normativa nacional i europea: