Parapent

Titulacions
p

Com sol·licitar la teva titulació de parapent

Primer de tot, has d’haver realitzat la formació corresponent a una escola oficial de la Federació Aèria Catalana.

Aquesta formació s’acredita mitjançant el corresponent llibre de vol oficial de la Federació Aèria Catalana, on l’escola anotarà les dades d’aquesta i de l’alumne.

En cas d’haver realitzat la formació a un altre Federació, acreditar mitjançant certificat la formació realitzada per continuar amb la formació que correspongui a una escola oficial de la Federació Aèria Catalana, o bé, presentar-se a examen si ha finalitzat la formació corresponent.

Un cop finalitzada la formació i haver realitzat el mínim de vols exigit, sota la supervisió d’una escola oficial reconeguda per la Federació Aèria Catalana, l’alumne es podrà presentar a examen d’Alumne Avançat quan sigui convocat.

Després d’haver aprovat l’examen, l’alumne ha d’haver realitzat, passat un any, un mínim de 50 vols a 5 zones diferents, supervisat per un Pilot oficial de la Federació Aèria Catalana.

d

Titulacions per nivell

Actualment s’està equiparan la titulació de parapent als nivells formatius de les recomanacions de la FAI.

Per aquest motiu s’està desenvolupant els nivells pels quals s’obtindria el títol de pilot, pilot expert, i les corresponents habilitacions com pilot de distància de competició o d’acrobàcia.

Nou carnet per titulacions!

Actualment les titulacions s’acrediten mitjançant l’aplicació de la Federació aèria catalana, però ara també posem a la teva disposició un carnet perquè tinguis totes les teves titulacions en format físic i amb una sola targeta.

Aquest carnet té un cost de 20 € en concepte de tramitació, enviament i duplicat de dades. Conjuntament amb el carnet s’emetrà un certificat digital fent constar les titulacions reconegudes. Una vegada disposis del teu carnet, podràs fer totes les ampliacions que desitgis, el cost de renovació és de 20€.

Caldrá adjuntar el justificant bancari al formulari. Núm.c.c. Federació aèria catalana: ES79 2100 0828 6602 0083 3082

Sol·licitud

Sol.licita el teu títol

Actualment la titulació de parapent s’acredita mitjançant l’app de la Federació Aèria Catalana on figuren les dades administratives dels federats.

Si vols sol.licitar l’obtenció de la titulació de Parapent com a pilot, de competició o qualsevol altre com titulacions professionals (TD1) o Registre Oficial de Professionals de l’Esport a Catalunya, cal que omplis el següent formulari.

Per pilots amb titulació d’altres Federacions acreditar l’esmentada titulació amb certificat emés per la corresponent Federació. La qual serà estudiada segons els convenis de col.laboració entre Federacions.

Pilots estrangers, aportar tota la documentació necessaria que justifiquí l’obtenció del títol com a pilot de parapent, el cost per validacions de titulacions estrangeres te un cost de 100€. Ompliu el formulari.

L’Acreditació en format paper de certificats, títols i carnets, o duplicats de certificats tenen un cost, consultar aquí les quotes federatives. També ho podràs sol.licitar al corresponent formulari.

s
Errades freqüents per la qual no s’obtindria la titulació de parapent:

⇒ No haver realitzat el mínim de 50 vols des de la data d’examen d’alumne avanaçat en el plaç mínim d’un any.
⇒ Presentar llibre de vols signat per pilots sense titulació acreditada*.
⇒ Presentar un llibre de vols NO oficial de  la Federació Aèria Catalana.

 

 

* El responsable de l’Àrea de Parapent verificarà que els pilots que signen el llibre, figuren a la base de dades del registre de titulacions de la Federació Aèria Catalana, en el seu defecte es sol.licitarà acreditar mitjançant certificat si la titulació de pilot l’ha obtingut a un altre Federació.