Parapent

 

Titulacions

Com sol.licitar la teva titulació de parapent !

Primer de tot, has d’haver realitzat la formació corresponent a una escola oficial de la Federació Aèria Catalana.

Aquesta formació s’acredita mitjançant el corresponent llibre de vol on l’escola anotarà les dades d’aquesta i de l’alumne.

En cas d’haver realitzat la formació a un altre Federació, acreditar mitjançant certificat la formació realitzada per continuar amb la formació que correspongui a una escola oficial de la Federació Aèria Catalana, o bé, presentar-se a examen.

Un cop finalitzada la formació i haver realitzat el mínim de vols exigit, sota la supervisió d’una escola oficial reconeguda per la Federació Aèria Catalana, l’alumne es podrà presentar a examen d’Alumne Avançat quan sigui convocat.

Després d’haver aprovat l’examen, l’alumne ha d’haver realitzat, passat un any, un mínim de 50 vols a 5 zones diferents, supervisat per un Pilot oficial de la Federació Aèria Catalana.

Titulacions per Nivell

Actualment s’està equiparan la titulació de parapent als nivells formatius de les recomanacions de la FAI.

Per aquest motiu s’està desenvolupant els nivells pels quals s’obtindria el títol de pilot, pilot expert, i les corresponents habilitacions com pilot de distància de competició o d’acrobàcia.

Sol.licita el teu títol

Actualment la titulació de parapent s’acredita mitjançant l’app de la Federació Aèria Catalana on figuren les dades administratives dels federats.

Si vols sol.licitar l’obtenció de la titulació de Parapent com a pilot, de competició o qualsevol altre com titulacions professionals (TD1) o  Registre Oficial de Professionals de l’Esport a Catalunya, cal que omplis el següent formulari.

Per pilots amb titulació d’altres Federacions acreditar l’esmentada titulació amb certificat emés per la corresponent Federació. La qual serà estudiada segons els convenis de col.laboració entre Federacions.

Pilots estrangers, aportar tota la documentació necessaria que justifiquí l’obtenció del títol com a pilot de parapent, el cost per validacions de titulacions estrangeres te un cost de 100€. Ompliu el formulari.

L’Acreditació en format paper de certificats, títols i carnets, tenen un cost de 50€. També ho podràs sol.licitar al corresponent formulari.