Imatge Corporativa

Manual d'Imatge Corporativa

La imatge de la Federació Aèria és propietat exclusiva de l’entitat.
Per al seu ús cal comunicar-ho a l’entitat i seguir el llibre d’estil

ZIP Imatge Logotip

  • Logotip horitzontal en format EPS vectorial per a grans formats.
  • Logotip horitzontal en format PNG amb una mida de 1000x1000px amb transparència.
  • Logotip vertical en format EPS vectorial per a grans formats.
  • Logotip vertical en format PNG amb una mida de 1000x1000px amb transparència.