Imatge coorporativa

Federació Aèria Catalana

Manual d'Imatge Corporativa

La imatge de la Federació Aèria és propietat exclusiva de l’entitat.
Per al seu ús cal comunicar-ho a l’entitat i seguir el llibre d’estil


Logotip Horitzontal EPS

Logotip horitzontal en format EPS vectorial per a grans formats.
Vàlid per fer cartells i per impressió.

Logotip Horitzontal PNG

Logotip horitzontal en format PNG amb una mida de 1000x1000px amb transparència. Vàlid per format web i pantalla.

Logotip Vertical EPS

Logotip vertical en format EPS vectorial per a grans formats.
Vàlid per fer cartells i per impressió.

Logotip vertical PNG

Logotip vertical en format PNG amb una mida de 1000x1000px amb transparència. Vàlid per format web i pantalla.