A catalunya hi ha multitud de zones de vol, en general són zones lliures però de propietat municipal o privada, i la gestió o manteniment la porten a terme els Clubs més propers.

Moltes d’aquestes zones són privades i s’estableixen uns acords verbals entre els Clubs o els pilots que acostumen a fer-les servir.

A mesura que passa el temps, i segons l’experiència acumulada, moltes zones s’han vist obligades a marcar unes normes les quals o bé es fan públiques pels mecanismes més coneguts o simplement l’informació és coneguda pels pilots més habituals que traspassen la informació entre el col.lectiu.

En aquesta secció s’informarà de les normes o restriccions que poden afectar a cada zona.

Per tant aquesta secció s’anirà creant a mesura que anem ampliant la informació.