Quotes federatives

p

Quotes dels serveis federatius

La quota de clubs va ser aprovada en assemblea extraordinària en data 13 de desembre de 2018.

Les quotes per serveis va ser aprovada en assemblea ordinària en data 16 de maig de 2019.

Aprovació per assemblea ordinària en data 3 de juny de 2021 l’opció a pagar quota d’examen teòric i pràctic de parapent/paramotor per separat.

Última actualització de quotes aprovada en assemblea ordinària el 29 de juny de 2023. 

QUOTES FEDERATIVES 2024
CONCEPTE PREU
QUOTES CLUBS I ESCOLES FEDERATIVES
QUOTA INSCRIPCIÓ NOU CLUB + QUOTA ANUAL EN EL REGISTRE OFICIAL DE LA FAC 150€
QUOTA INSCRIPCIÓ NOVA ESCOLA EN EL REGISTRE OFICIAL DE LA FAC 500€
QUOTA ANUAL FEDERATIVA CLUBS 40€
QUOTA ANUAL FEDERTAIVA DE LES ESCOLES DE FORMACIÓ 60€
CERTIFICATS, TÍTOLS I LLICÈNCIES ORIGINALS I DUPLICATS
CERTIFICATS TÍTOLS CURSOS FEDERATIUS (FAC) 50€
VALIDACIÓ TÍTOLS ESTRANGERS 100€
CERTIFICAT INSCRIPCIÓ ROPEC 400€
ALTRES CERTIFICATS DIGITALS O EN PAPER, CARNETS I DUPLICATS 20€
QUOTES D'EXÀMENS FEDERATIUS
(UNA CONVOCATÒRIA)
EXAMEN PARAMOTOR PL1 O PF1 100€
EXAMEN PARAMOTOR PL2 O PF2 130€
EXAMEN DOBLE PARAMOTOR (PF1 + PL1) 150€
EXAMEN DOBLE PARAMOTOR (PF2 + PL2) 180€
EXAMEN PARAPENT 100€
EXAMEN PARAPENT I PARAMOTOR NOMÈS TEÒRIC 50€
EXAMEN PARAPENT I PARAMOTOR NOMÈS PRÀCTIC 70€
EXAMEN PARAPENT BIPLAÇA (N6) 140€
EXAMEN PARAPENT BIPLAÇA TEÒRIC (N6) 50€
EXAMEN PARAPENT BIPLAÇA PRÀCTIC (N6) 90€
CURS TD1 1300€
REMUNERACIONS EXAMINADORS D'EXÀMENS FEDERATIUS
EXAMINADORS PRÀCTICS PARAPENT I PARAMOTOR (preu jornada) + ACTA FINAL 200€
EXAMINADOR TEÒRIC (examen online + contactar amb alumnes per comentar preguntes errònies) 70€