Quotes

Federatives
p

Quotes dels serveis federatius

La quota de clubs va ser aprovada en assemblea extraordinària en data 13 de desembre de 2018.

Les quotes per serveis va ser aprovada en assemblea ordinària en data 16 de maig de 2019.

Aprovació per assemblea ordinària en data 3 de juny de 2021 l’opció a pagar quota d’examen teòric i pràctic de parapent/paramotor per separat.