Llicències

2021

La contractació dels complements de la llicència federativa es podran demanar juntament amb la llicència federativa o posteriorment, un cop es desitgi disposar d’aquests complements.

Extensió (1): Ampliació de cobertura fins a 25.000 € a França fins a 50 km de la frontera amb el territori nacional.
Extensió (2): Ampliació de trasllats amb ambulancia o taxi, no coberts per la companyia, fins a dos trasllats, en terriotori nacional i despesa màxima de 1000€  en trasllats per federat, exemple: hospital – domicili (retorn a domicili), domicili – hospital- domicili (rehabilitació). Domicili: Lloc de residència habitual o temporal a Catalunya.

En cas de necessitar trasllat no cobert per la companyia,  com seria el cas de trasllat de l’Hospital al domicili o trasllats per rehabilitació o poseterior cura, contactar previament amb la federació per email (info@federacioaeria.cat) o per telf. 934575328 / 615431261.

En qualsevol cas, des de la Federació fem seguiment de tots els accidents des del primer moment, per tant, si teniu contractat aquest servei i el necessiteu, la federació coordinarà el servei de trasllat.

Tàndem Professional: Finalment s’aconseguit pòlissa d’accident especifica amb Allianz pel col.lectiu professional i amb cobertura d’accident millorada.

El professional queda cobert amb els imports mínims recollits al Real Decret 849/1993, igualant les cobertures que tindrien els esportistes federats. (Assistència mèdica il.limitada durant 18 mesos. Invalidesa 12.020 €. Mort per accident 6.010 €, etc…)

– Passatgers queden coberts amb els imports mínims que recull a l’art. 7 del Decret 56/2003, de 20 de febrer, pel qual es regulen les activitats fisicoesportives en el medi natural.

  • Assistència sanitària de fins a 6.000 € amb els següents sublímits:  Assistència d’úrgencia fins un màxim de 6000 € – Assistència no urgent fins un màxim de 1000 €
  • Invalidesa 6.000 €
  • Defunció 3.000 € 

* Tambè s’ha aconseguit poder contractar aquesta assegurança en qualsevol mes de l’any de manera prorratejada a 45€ per mes restant. Nomès es permetria la contractació parcial un sol cop per poder enllaçar a finals d’any amb la renovació de la contractació de manera anual.

Atenció!!

1. Podran sol·licitar llicències tots els clubs Federats que tinguin la seva documentació legalitzada i degudament actualitzada al registre d’entitats esportives del Consell Català de l’Esport i hagin satisfet la quota de Club anual.

– Les llicències sol.licitades pels Clubs que realitzin el pagament mitjançant Targeta Bancària mitjançant el propi programa de llicències Playoff, es tramiten de manera automàtica i per tant ja estarien actives.

– Les llicències s’activen un cop la federació rep el justificant de pagament o els diners són ingressats al compte bancari de la federació.

2. Els esportistes que desitgin sol.licitar llicència ho hauran de realitzar mitjançant un dels Clubs afiliats, excepte els esportistes de Vol a Motor, ULM i Vol a Vela els quals podran contactar directament amb la Federació per sol.licitar llicència federativa.

3. Els esportistes que NO sol.liciten assegurança d’accident federativa hauran d’acreditar que disposen d’assegurança que cobreixi les contingències mínimes establertes al RD 849/1993, essent aquests mínims:

– Mort per accident: 6.010€
– Incapacitat permanent Segons barem per accidents.: 12.020€
– Assistència Sanitària En centres concertats:  Il·limitada durant 18 mesos 
– Material pròtesis i ulleres, Aparells acústics, ortopèdia:  1.200€ 
– Op. de trasllat i evacuació del lloc de l’accident fins a Hospital concertat.

Més informació sobre entitats esportives, obligacions respecte normativa asseguradora i el Real Decret 849/1993.

Compte Corrent a La Caixa de la Federació Aèria Catalana

ES79 2100 0828 6602 0083 3082

Sol.licitud de llicències pel col.lectiu de ULM, VOL A MOTOR, VOL A VELA

El tràmit online de llicències serà únicament pel col·lectiu específicat. Un cop realitzar el pagament online, el federat disposarà instàntanement de la llicència federativa en vigor. Per qualsevol problema que tingueu al l’hora de realitzar el registre o pagament podeu enviar-nos un email a info@federacioaeria.cat

La resta de disciplines hauràn de tramitar les llicències federatives a través del seu club, de la mateixa manera que també podràn tramitar-ho el col·lectiu de ulm, vol a motor i vol a vela. 

Descarrega’t la nostra app 

Visualitza directament la teva llicència federativa. 

Estigues al corrent dels comunicats més rellevants de la Federació. 

Accedeix a totes les teves titulacions.

Històric

Taula de preus Llicències 2016 -2020

Comparativa dels preus de la llicència des del 2016.

Comunicat sobre les llicències 2020

Informació sobre els preus i canvi de companyia asseguradora.