Llicències

2020

Llicències 2020

Descarrega la informació del preu de les llicències. Les quotes pels serveis de la Federació les trobareu a les de l’any 2019.

Taula de preus Llicències 2016 -2020

Comparativa dels preus de la llicència des del 2016.

Comunicat sobre les llicències

Informació sobre els preus i canvi de companyia asseguradora.

Podran sol·licitar llicències tots els clubs Federats que tinguin la seva documentació legalitzada i degudament actualitzada al registre d’entitats esportives del Consell Català de l’Esport i hagin satisfet la quota de club aprovada per assemblea a la Federació Aèria.

Els esportistes que desitgin sol.licitar llicència ho hauran de realitzar mitjançant un dels Clubs afiliats.

Informació del Real Decret 849/1993 i informació sobre normativa asseguradora

Les llicències mensual i trimestral només tenen cobertura al territori nacional

Compte Corrent a La Caixa de la Federació Aèria Catalana
ES79 2100 0828 6602 0083 3082

2019

Taula de preus Llicències

Descarrega la informació del preu de les llicències i les quotes pels serveis de la Federació.