Drons

Informació carreres - Whoops

INFORMACIÓ

FORMAT DE LA LLIGA CATALANA DE WHOOPS 2023

Obligatori conèixer total la normativa: https://qr.link/sFcQZ2

  • La competició la formaran 5 proves puntuables a celebrar durant l’any 2023.
  • Les proves constaran de 3 fases: entrenaments, classificatòria i finals
  • El campionat està dissenyat “inicialment” per a 24 pilots participants.
  • Els drons han d’estar dintre de les especificacions descrites a la normativa del campionat. Es farà una petita verificació dels drons participants a la arribada.
LES RONDES CLASIFICATÒRIES
  • S’hauran de formar 6 grups i a cada grup hi haurà 4 pilots. Els grups es determinen segons un procediment descrit a la normativa.
  • Cada grup de pilots disputarà 3 rondes Q1,Q2 i Q3 on cada pilot guanyarà punts classificatoris. Total: 18 curses
  • La suma dels punts de cada pilot a les seves 3 curses de cada ronda determinarà la seva posició a un rànquing a on els primers 16 pilots passen a les finals.
FINALS

Les finals es divideixen en 2 fases:
Fase de rang i fase de posició.
Total: 8 curses.

Fase de Rang:
Aquesta potser és la ronda més decisiva de cara a la posició final de la competició.
Els pilots s’organitzen segons la seva classificació a la fase prèvia en 4 grups A, B,C i D de manera consecutiva: Grup A: (posicions 1, 5, 9, 13), Grup B: (posicions 2, 6, 10, 14), Grup C: (posicions 3, 7, 11, 15), Grup D: (posicions 4, 8, 12, 16)
La posició del pilot a la seva cursa de rang determina a quina cursa de posició accedirà.

Fase de posició:
Es disputaran les 4 darreres curses de la jornada.
Cursa primera: La cursa 13 – 16 amb els 4ts classificats de les curses de rang.
Cursa segona: La cursa 9 – 12 amb els 3rs classificats de les curses de rang.
Cursa tercera: La cursa 5 – 8 amb els 2ns classificats de les curses de rang.
Cursa final: La cursa 1 – 4 amb els primers classificats de les curses de rang.

  • La posició final de cada pilot suma una sèrie de punts que determinen la classificació final del campionat. Més informació a la normativa: https://qr.link/sFcQZ2