Dia 08/10 d’abril 2021


Es convocarà un total de 12 alumnes per ordre de data de registre al formulari de preinscripció. La resta d’alumnes no convocats restaran pendents per la propera convocatòria en quan es disposi del nombre mínim d’alumnes per poder realitzar examen.

Només seran convocats a examen els alumnes que compleixin amb els requisits fixats a la convocatòria.