Des de la UFEC han posat a la dispocició de les Federacions un servei Central de compra agregada de material EPI per obtenir les millors condicions en la seva adquisició. S’adjunta carta del president de la UFEC.

Per tant, informem als Clubs i entitats adherides a la nostra Federació que si és del vostre interès, en aquest comunicat us adjuntem la fitxa de comanda que ens haureu de tornar amb el vostre encàrrec. Us preguem que envieu la fitxa com a molt tard aquest dilluns 18 de maig, a info@federacioaeria.cat .

Des de la Federació Aèria Catalana es realitzarà comanda de material per disposar en previsió de les activitats del calendari oficial de competicions i examens oficials pendents de realitzar durant el 2020.

Amb la confirmació dels imports per part dels proveïdors, els Clubs que participeu en la compra haureu de dipositar el 50% de l’import com a provisió de fons aquest dilluns amb justificant de la transferencia a la nostra Federació. La resta de l’import es farà efectiu amb l’entrega del material.

Un cop rebudes les peticions i els ingressos, la Federació realitzarà la comanda a la UFEC, la qual farà la compra, i un cop rebut el material es farà la distribució corresponent. Podeu trobar les indicacions escaients en el full de comanda.