Formularis i actes

 

Activitats oficials

Sol·licitud de competició i subvenció

Sol·licitud d’organització de competició oficial de la Federació Aèria
Catalana i subvenció segons criteris establerts.
(Actualitzat 17/08/2020)

Sol·licitud d'activitat no competitiva

Sol·licitud d’organització d’activitat oficial no competitiva de la Federació Aèria
Catalana: trobades, actes socials, jornades, etc.
(Actualitzat 31/07/2019)

Sol·licitud de subvenció per a esportistes

Sol·licitud de subvenció a esportistes segons criteris de subvenció.
Període 01/10/2019 – 31/09/2020

Sol·licitud de material per activitats

Sol·licitud de cessió de material per la celebració d’activitats competitives o no competitives del calendari oficial de la Federació Aèria Catalana.
(Actualitzat 24/08/2020)

Memòria de l'activitat

Formulari a emplenar amb les dades de l’activitat.
Cal emplenar-ho en el termini d’un mes després de la celebració de l’activitat.
(Actualitzat 04/06/2020)

Sol·licitud de NOTAM

Formulari a emplenar amb les dades del NOTAM.
(Actualitzat 31/07/2019)

Sol·licitud de subvenció per a clubs

Sol·licitud de subvenció per a clubs federats.
(Actualitzat 31/07/2019)