Formularis i actes de competició

 

Activitats oficials

Formulari de sol·licitud d'Activitat

Sol·licitud d’organització d’activitat oficial de la Federació Aèria
Catalana.
En el cas de competicions cal emplenar un document per jornada.
P.ex. si la lliga té 5 jornades, cal emplenar 5 documents diferents.

Memòria de l'activitat

Formulari a emplenar amb les dades de l’activitat.
Cal emplenar-ho en el termini d’un mes després de la celebració de l’activitat.

Sol·licitud de subvenció per a esportistes

Sol·licitud de subvenció a esportistes per a la seva participació en campionats espanyols.
Període 01/10/2018 – 31/09/2019

 

Federació Aèria Catalana

Rbla. de Guipúscoa 23, 5 C
08018 Barcelona
934 575 328
Horari 09:00 - 17:00
Dilluns a divendres