Formularis i actes de competició

 

Formulari de Sol·licitud d'Activitat

Sol·licitud d’organització d’activitat esportiva oficial de la Federació Aèria
Catalana.
Cal enviar el document emplenat a info@federacioaeria.cat

(Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport i Decret 25/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya)

Versió 2018 Actualitzat 04/02/2018

 

Federació Aèria Catalana

Rbla. de Guipúscoa 23, 5 C
08018 Barcelona
934 575 328
Horari 09:00 - 17:00
Dilluns a divendres