Formularis i actes

 

Sortides a l’estranger

Formulari de registre de sortida a l'estranger

Si heu de sortir a l’estranger i demaneu cobertura amb la pòlissa contractada a través de la Federació Aèria Catalana heu d’emplenar aquest formulari com a mínim 15 dies abans de marxar.
(Actualitzat 26/12/2018)

Activitats oficials

Formulari de sol·licitud de competició 2019

Sol·licitud d’organització de competició oficial de la Federació Aèria
Catalana.
Cal emplenar un document per jornada.
P.ex. si la lliga té 5 jornades, cal emplenar 5 documents diferents.
(Actualitzat 01/12/2018)

Formulari de sol·licitud d'activitat no competiva 2019

Sol·licitud d’organització d’activitat oficial no competitiva de la Federació Aèria
Catalana: trobades, actes socials, jornades, etc.
(Actualitzat 01/12/2018)

Sol·licitud de subvenció per a esportistes 2019

Sol·licitud de subvenció a esportistes per a la seva participació en campionats espanyols.
Període 01/10/2018 – 31/09/2019

Memòria de l'activitat 2018

Formulari a emplenar amb les dades de l’activitat.
Cal emplenar-ho en el termini d’un mes després de la celebració de l’activitat.

Sol·licitud de NOTAM

Formulari a emplenar amb les dades del NOTAM.
(Actualitzat 01/12/2018)

Formulari de sol·licitud de subvenció per a clubs 2019

Sol·licitud de subvenció per a clubs federats. Programa A6 de subvencions del Consell Català de l’Esport.
(Actualitzat 07/12/2018)

Federació Aèria Catalana

Rbla. de Guipúscoa 23, 5 C
08018 Barcelona
934 575 328
Horari 09:00 - 17:00
Dilluns a divendres