Formularis i Actes

SOL·LICITUDS SUBVENCIONS – ACTIVITATS OFICIALS

Sol·licitud d'organització de competició oficial i subvenció

Sol·licitud d’organització de competició oficial de la Federació Aèria
Catalana i subvenció segons criteris establerts.
(Actualitzat 16/10/2021)

Sol·licitud d'organització d'activitat oficial NO competitiva i subvenció

Sol·licitud d’organització d’activitat oficial no competitiva de la Federació Aèria
Catalana: trobades, actes socials, jornades, etc.
(Actualitzat 31/07/2019)

Sol·licitud de subvenció per a esportistes

Sol·licitud de subvenció a esportistes segons criteris de subvenció.
Període 01/10/2019 – 31/09/2020
Nou, criteris de subvenció 2021!!

Memòria de l'activitat

Formulari a emplenar amb les dades de l’activitat.
Cal emplenar-ho en el termini d’un mes després de la celebració de l’activitat.
(Actualitzat 04/06/2020)

Sol·licitud de NOTAM

Formulari a emplenar amb les dades del NOTAM.
(Actualitzat 31/07/2019)

Sol·licitud de material per activitats

Sol·licitud de cessió de material per la celebració d’activitats competitives o no competitives del calendari oficial de la Federació Aèria Catalana.
(Actualitzat 24/08/2020)

SOL·LICITUDS ESCOLES

Formulari de reconeixement d'Escola de Parapent

Aquí podreu descarregar el Formulari en format pdf amb els camps d’escritura desbloquejats. Un cop emplenat el formulari podreu sol.lcitar el reconeixement o l’alta de nova escola.

 

Formulari de reconeixement d'Escola de Paramotor

Aquí podreu descarregar el Formulari en format pdf amb els camps d’escritura desbloquejats. Un cop emplenat el formulari podreu sol.lcitar el reconeixement o l’alta de nova escola.