Documentació

Imatge corporativa

Logotip horitzontal EPS

Logotip horitzontal en format EPS vectorial per a grans formats.
Vàlid per fer cartells i per impressió.

Logotip horitzontal PNG

Logotip horitzontal en format PNG amb una mida de 1000x1000px amb transparència.
Vàlid per format web i pantalla.

Logotip vertical EPS

Logotip vertical en format EPS vectorial per a grans formats.
Vàlid per fer cartells i per impressió.

Logotip vertical PNG

Logotip vertical en format PNG amb una mida de 1000x1000px amb transparència.
Vàlid per format web i pantalla.

Manual d'imatge corporativa

La imatge de la Federació Aèria és propietat exclusiva de l’entitat.
Per al seu ús cal comunicar-ho a l’entitat i seguir el llibre d’estil

Legislació esportiva

Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el text únic de la Llei de l’Esport.

Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya.
Decret 55/2012, de modificació del decret 28/2010 de les entitats esportives de Catalunya.
Decret 56/2003 de 4 de febrer, pel qual es regulen les activitats fisicoesportives en el medi natural i ORDRE PRE/361/2004, de 6 d’octubre, per la qual es modifica el catàleg d’activitats fisicoesportives en el medi natural
Reial decret 1919/2009, d’11 de desembre, pel qual es regula la seguretat aeronàutica a les demostracions aèries civils.

Federació Aèria Catalana


Carrer de Sicília 326, Ent 1
08025 Barcelona
934 575 328
Horari 10:00 – 14:00
de dilluns a divendres