Hem preparat una sessió formativa sobre fiscalitat pel proper dijous dia 27 de maig a les 19h que pot resultat molt interessant per a les entitats afiliades a la Federació.

Podreu accedir a la jornada formativa mitjançant el següent link d’accés via ZOOM.

Ponents:

  • Carles Quindós Sauret
  • Héctor de Urrutia
    Advocats i Economistes
    CUATRECASAS

El règim fiscal dels clubs esportius

1- Introducció al règim fiscal dels clubs esportius

2 – Impost de societats

2.1 El règim d’entitats parcialment exemptes

2.2 El règim de la Llei 49/2002 del mecenatge

2.3 Principals diferències entre tots dos règims

2.4 Obligacions formals

3 – Impost sobre el Valor Afegit

3.1 El club esportiu i la seva consideració com a empresari o professional. Ens dual?

3.2 L’exempció per a serveis esportius (article 20.U.13è Llei de l’IVA)

3.3 Règim de deducció de l’IVA suportat

3.4 Obligacions formals

4 – Breu referència a l’Impost sobre Activitats Econòmiques

5 – Poden els clubs concedir incentius fiscals als seus mecenes?