En data 26 de febrer, la Federació Aèria Catalana va tenir coneixement per mitjans no oficials que en data 17 de febrer es va realitzar sessió del plé de l’Ajuntament d’Organyà en la qual es va aprovar el Reglament de funcionament de la nova zona d’enlairament de Parapent, anomenada com a Estació de Parapent d’Organyà.

Segons l’acta de sessió del plé per la qual s’aprova l’esmentat Reglament, es dona tràmit d’informació pública durant el termini de 30 dies per presentar al·legacions.

Un cop valorat els requisits que es plantegen al reglament en fase d’al.legacions, la Federació Aèria Catalana ha iniciat gestions per concertar una reunió amb l’Excm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament d’Organyài i plantejar alternatives per evitar en la mesura del possible l’aplicació de taxes amb el recolçament econòmic de la propia Federació, per un altre part trobem que hi han requisits que caldria valorar en el supòsits d’alumnes avançats que es troben en procés de ser considerats pilots. També caldria tractar assumpte concrets respecte a la interpretació dels esportistes particulars que no formen part dels subjectes afectats pel decret 56/2003, sobre l’exigència de les cobertures mèdiques i de responsabilitat civil.

Des de la Federació es faran les esmenes més adients per vetllar els interssos generals del col.lectiu afectat, per tant, si ho creieu oportú, també podeu fer-nos arribar les vostres esmenes per tal de ser valorades i així poder traslladar-les de manera conjunta abans de la finalització dels terminis indicats.

Podeu fer arribar les vostres esmenes a info@federacioaeria.cat.

Us mantindrem informats.