Ja està disponisble la nova pòlissa d’accidents 2021

Novetats:

– Reducció del preu de la llicència de Paracaigudisme igualant aquesta al mateix preu de les d’Aire.

– Es mantenen els 6.000 € d’assistència mèdica a l’estranger amb l’opció de contractar un suplement de cobertura de fins a 25.000 € des de la frontera nacional fins a 50 km en territori Francés, per 25€ adicionals.

Recordatori del protocol existent que cal seguir en cas d’accident

Comunicar l’accident a Allianz-Geroslaud el més aviat possible, dintre de les primeres 24h, trucant al núm. de telèfon 981 941 111 / 902 922 009, i enviar el comunicat d’accident sempre dintre de les 72 hores següents a l’accident. Un cop es contacti amb Allianz – Gerosalud, aquest l’orientaran i facilitaran el núm. d’expedient del seu accident, així com l’adreça del centre concertat al qual s’ha de dirigir per ser atès.