Logo UFEC
La Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), amb l’aval de les unions de federacions de l’estat, va presentar ahir un document de mesures per a la recuperació de les entitats esportives davant la crisi de la COVID-19. Les propostes s’articulen en quatre blocs i sumen un total de 26 accions que han d’ajudar entitats, practicants i professionals a transformar-se d’una vegada i a sobreviure.
Aquest document està format per mesures transversals, articulades en quatre pilars estructurals d’actuació. La digitalització, per garantir la transformació digital necessària de l’activitat esportiva, directiva i administrativa; la fiscalitat, per reduir la càrrega de despesa indirecta suportada per les entitats; l’ocupació, per adaptar les relacionas laborals als canvis pertinents per evitar la destrucció de llocs de treball; i el finançament, per garantir —fins i tot augmentar— els ingressos de les entitats.