Divendres dia 09 d’abril vam tenir reunió amb els mediadors de la companyia asseguradora i es va proposar des de la Federació poder tramitar el comunicat d’accident de manera digital per tal de facilitar a l’accidentat, familiars o acompanyants la manera d’omplir-lo i fer-lo arribar a la companyia.

La companyia ha acceptat, i per tant, com portàvem unes setmanes de prova, a partir d’aquest dilluns dia 11, el comunicat d’accident es podrà omplir des d’un ordinador o bé mitjançant el mòbil accedint al menú d’assegurances de la pàgina web de la Federació. Aquest comunicat d’accident tindrà els camps actius de manera digital per poder escriure, un cop realitzat, des de la Federació supervisarem que estigui correctament emplenat per així enviar-lo seguidament a la Companyia des de la pròpia Federació, evitant a l’accidentat, familiars, acompanyants o amics haver de realitzar aquestes gestions.

Es recorda la necessitat de trucar a la comanyia immediatament per tots aquells accidents no vitals o dintre de les primeres 24 hores si l’accident és molt greu, i així seguir les instruccions de la comapnyia.

Ja hi ha hagut algun cas sense realitzar la comunicació o que han estat comunicats fora de plaç i per tant desestimats.

En aquesta reunió s’ha parlat de la sinistralitat dels darrers anys que estava en l’entorn dels 4 accidents al mes. En 2020 la mitjana l’accidentalitat ha estat de 2 accidents al mes, relacionant aquesta baixada a la poca activitat per les restriccions Covid.

Tot i aquesta baixada d’accidents, hi han hagut accidents molt greus, elevant la despesa a la companyia. Segons la taula de despeses facilitada per aquesta, en cada accident que intervingui l’Helicòpter del servei d’emergències mèdiques o rescat, cobren des del departament de Salut de la Generalitat a la companyia, 4.119€ per cada intervenció. En 2020 es van realitzar 8 intervencions amb helicòpter.

La companyia comenta un sinistre molt greu pel qual actualment porta una despesa acumulada de 60.000€ per assistència especialitzada per la causa de l’accident.

Despeses destacades en 2020 informades per la companyia per intervencions greus a la seguretat social com és el cas d’accidents que requeresquen trasllat amb helicòpter a l’Hospital de referència, més assistència hospitalària per trencament de vèrtebres, hospitalització i altres intervencions, un total de 18.876€.

Altres despeses a detallar com accident habituals amb trencament d’alguna extremitat com exemple, trasllat amb helicòpter, intervenció hospitalària, hospitalització i posteriors visites a l’Hospital privat fora del quadre mèdic d’Allianz/Gerosalut i fora de la Comunitat Autònoma de Catalunya, una despesa acumulada de 7.535€ (Sinistre no tancat).

La Companyia comenta que la facturació que realitza Salut de la Generalitat de Catalunya a les companyia és la més cara de tota Espanya amb diferència.

La situació actual de sinistres acumulats al 2021, tenint en compte la poca activitat per restriccions Covid només començar l’any, és de 4 sinistres. A l’espectativa de l’evolució de sinistres al 2021.