Entre finals de 2018 i principis de 2019, en el transcurs de diverses reunions de treball conjunta amb les escoles de parapent de Catalunya, es va portar a terme la creació del primer esborrany del Reglament de Titulacions de Parapent amb l’objecte d’adequar les etapes d’ensenyament  a un sistema estandard recomanat per la FAI per aconseguir una formació d’aprenentatge i progressió en la pràctica del parapent de la manera més segura possible, basats en els principis d’una ensenyança professional actual.

Per tal de garantir la possibilitat de fer esmenes i tenir-les en consideració abans sigui presentat en assemblea per la seva aprovació, es dóna publicitat al document per tal que en el termini de 15 dies es pugui revisar i fer arribar les vostres aportacions al correu electrònic:

✉️ parapent@federacioaeria.cat

Accedeix al reglament