Durant els dies del Gran Premi de Fórmula 1 (20, 21 i 22 de maig) així com els de MotoGP (3, 4 i 5 de juny) hi haurà un NOTAM activat de restricció de l’espai aeri, constituint així un TRA. 

Dins d’aquest espai no estaran permeses les operacions d’ultralleugers (ULM), activitats esportives ni velers a ús públic, mentre s’estigui operant amb transport comercial de passatgers. Tampoc el vol amb drons

Més informació: https://www.circuitcat.com/ca/formula-1/