IMAC

 
Lliga catalana

 

Proves:

La Lliga catalana d’IMAC 2019 constarà de 4 proves. Cadascuna tindrà una repartició de premis individuals, i també hi haurà una classificació final de la lliga:

 • IMAC Tarragona 2019 – Open internacional: 24, 25 i 26 de Maig de 2019, Club Pla de vent (Bràfim).
 • IMAC Manresa  2019: 22 de Juny de 2019,
  Club aeromodelisme Manresa (Cabiranes).
 • IMAC Barcelona 2019: 7 de Setembre de 2019, RACBSA (Moncada).
 • IMAC Lleida 2019: 26 d’octubre de 2019,
  Club Aeromodelisme Segrià (Artesa de Lleida)

Funcionament del campionat:

Taules conegudes:

Es realitzaran vols de precisió a totes les proves de la Lliga catalana.

El nombre de vols quedarà definit pels pilots assistents a les proves i serà informat amb anterioritat. La idea és fer el major nombre de vols possibles per a poder tenir la major quantitat de puntuacions possible i un resultat més just per a tots.

Com a mínim es volaran 4 vols de la taula coneguda de les categories participants, preferentment es programaran 6 taules connegudes, de forma que tal com marca la normatica IMAC es podran descartar les dues pitjors puntuacions.

Amb la intenció de maximitzar vols i minimitzar temps, a cada vol es realitzaran dues taules conegudes de forma consecutiva. Els avions que per limitacions tècniques evidents no puguin realitzar dues taules consecutives per falta d’autonomia (avions amb motorització elèctrica), faran les dues mànegues en dos vols diferents amb l’ordre que indiqui l’organització.

Taules desconegudes:

Es volarà únicament 1 vol desconegut a l’Open Internacional d’IMAC de Tarragona (primera prova), a la resta de proves no està previst que es volin taules desconnegudes.

La categoria bàsica és l’única que no realitza taules desconegudes. 

Per més informació sobre el codi Aresti i els criteris de judjament dels vols de precissió IMAC clicar aquí.

També presentem els criteris de judjament que segeixen els judges per valorar les figures.

Freestyle:

Es realitzarà un sol vol de Freestyle a totes les proves de la Lliga catalana.

El vol Freestyle és optatiu, i per tant no és necessari participar-hi. Això si, per participar-hi la normativa IMAC obliga al pilot a participar també als vols de precissió.

Té un classificació a part de la classificació dels vols de precissió, i és únic per totes les categories, és a dir els pilots de les diferents categories que hi participin ho fatan conjuntament en una classificació única.

El vol lliure o Freestyle consisteix en un vol amb música de 4 minuts, on el pilot ha de realitzar un vol acrobàtic sincronitzat amb la música que el pilot triï. Aquesta música l’ha de proporcionar el pilot a l’organització el dia del campionat en un format estàndard (.MP3). Per més informació sobre els criteris de judjament del Freestyle clicar aquí.


Sistema de puntuació del campionat:

 • Es realitzarà una classificació final al final del campionat per cada catergoria, i tant pels vols de precissió com per els vols Freestyle.
 • La Lliga catalana premia la constància i el compromís, per tant la puntuació final de la lliga catalana serà la suma de les 3 millors puntuacions, per tant un pilot pot no assistir a una de les proves.
 • En el cas de l’Open Internacional d’IMAC de Tarragona, que inclou 1 vol desconegut, es tindrà en compte el resultat complert de la prova, no únicament els vols coneguts.
 • Cada prova tindrá entrega de premis.

 • La puntuació per cada prova a cada categoria tindrà el següent resultat
  • 1er classificat: 20pts
  • 2n classificat: 15pts
  • 3er classificat: 11pts
  • 4rt classifcat: 8pts
  • 5è classificat: 6pts
  • 6è classificat: 5pts
  • 7è classificat: 4pts
  • 8è classificat: 3pts
  • 9è classificat: 2pts
  • 10è classiticat: 1pts
  • … 0 pts
 • S’aplicarà el sistema de puntuació d’IMAC (IMAC scoring) oficial a totes les proves. Segons el reglament d’IMAC, apartat 15.1.a, les puntuacions que es descarten van en funció del número de vols executats i el nombre de dies del format de la competició.

Avions aptes per participar:

Poden participar avions de qualsevol mida. Tots els avions han de ser models a escala d’avions reals que hagin competit a IAC o que han sigut construïts per tal efecte. Únicament a la categoria BASIC es permetrà qualsevol avió, tret de turbines i EDF.

El campionat està obert tant a models amb motor d’explosió com elèctrics, segons s’especifica a l’apartat 4.1 de la normativa IMAC.

Està totalment prohibit l’ús de giroscopis, pilots automàtics, electrònica d’estabilització, etc segons s’especifica a l’apartat 4.3 de la normativa IMAC.

Normativa a aplicar:

S’aplicaran totes les limitacions tècniques que indica el reglament d’IMAC a totes les proves de precisió incloent la de Freestyle.

Federació Aèria Catalana

Rbla. de Guipúscoa 23, 5 C
08018 Barcelona
934 575 328
Horari  08:00 a 13:00 -14:00 a 17:00
   Dilluns a divendres