Notícies

Convocatòria d’assemblea general extraordinària

Reglament electoralActa Es convoca l’assemblea general extraordinària que tindrà lloc el pròxim 19 de juliol a les 19 hores a la sala d’actes del Consell Català de l’Esport situada al Carrer Sant Mateu, 27-37 d’Esplugues de Llobregat.

L’objectiu d’aquesta assemblea és convocar eleccions a la Junta Directiva de la Federació Aèria Catalana.

Preguem feu un esforç per venir a aquesta assemblea donada la importància de l’assumpte.

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’acta anterior.
2. Informe del President.
3. Nomenament de dos interventors entre els membres assistents de
l’Assemblea que, si s’escau, aprovaran i signaran l’acta, conjuntament
amb el President i el Secretari de la Federació.
4. Aprovació, si s’escau, de l’acord de convocatòria d’eleccions pel
proper 14 de setembre de 2019.
5. Aprovació, si s’escau, del reglament electoral.
6. Aprovació, si s’escau, del calendari electoral.
7. Nomenament dels membres de la junta electoral entre els membres
assistents de l’Assemblea.
8. Torn obert de paraules.

Barcelona, a 18 de juny de 2019

Federació Aèria Catalana

Rbla. de Guipúscoa 23, 5 C
08018 Barcelona
934 575 328
Horari 09:00 – 17:00
Dilluns a divendres