Amb data d’ahir es va publicar la Resolució SLT/612/2021, de 5 de març, per la qual es prorroguen i modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de Covid-19 en el territori de Catalunya.
Aquestes noves mesures entraran en vigor el pròxim dilluns 8 de març de 2021, amb vigència fins a les 00.00 hores del dia 15 de març de 2021.

Respecte a les principals novetats de flexibilitació que afecten a la pràctica aèria esportiva  federada, serien les següents:
– S’autoritza, a més de les competicions permeses fins a data d’avui, la represa de la resta de competicions federatives a partir dels 16 anys, si bé continua la suspensió de l’assistència de públic.
– Per les instal.lacions esportives dels Clubs que disposin de vestuaris, aquests podran obrir-los tot i que el seu ús serà excepcional.

Altres consideracions:
Respecte a la limitació de sis persones, aquestes continuen com fins ara, no afecta les activitats esportives organitzades on els participants tinguin llicència emesa per una federació esportiva o per un consell esportiu, que poden entrenar en els grups estables habituals i participar en les competicions permeses, sempre amb subjecció al corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT, aplicant totes les mesures establertes als protocols COVID-19 corresponents i evitant qualsevol tipus d’aglomeració d’esportistes.  

Es preveu que les mesures de flexibilització es vagin ampliant setmanalment si l’afectació de contagis continua disminuint, per tant informar que aviat la resta d’activitat no relacionada amb la competició podrà tornar a la normalitat.

Des de la Federació Aèria us volem informar que en tot moment hem estat al capdavant de les negociacions amb l’administració per fer arribar les nostres queixes i fer veure al legislador la peculiaritat de la nostra activitat esportiva, esport molt individual en el qual es poden garantir els protocols de seguretat, així com les mesures de prevenció per evitar aturar l’activitat ja sigui competitiva o no.