Les darreres Ordres Ministerials sobre l’entrada de la Fase 1 han provocat certa confusió sobre el que es pot fer, a on i quan, motiu pel qual es realitza el present comunicat amb l’intenció de concretar els dubtes que han sorgit i que previament aquesta federació ha consultat.