En relació a la represa de l’activitat educativa contemplada a la fase 2 mitjançant l’ordre SND 414 i la nova ordre SND 487, i en l’àmbit de l’aviació civil, es condiciona la represa de l’activitat dels centres de formació aeronàutics així com els vols d’instrucció.