Sobre les mesures de prevenció en entrenaments a instal·lacions esportives en Fase 1