Aportacions de la Federació Aèria Catalana al pla de desconfinament progressiu del Sector Esportiu de Catalunya.