Es realitza el present comunicat amb la intenció de concretar els detalls que han estat definits a les referencies indicades anteriorment sobre l’activitat física no professional a l’aire lliure per a la pràctica de l’activitat aèria esportiva.