Notícies

Assemblea General Ordinària

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

El Sr. Hèctor Rodríguez Pascual, com a President de la Federació Aèria Catalana, mitjançant l’acord adoptat per la Junta Directiva, té el plaer de convocar-lo, segons l’art. 62 del Decret 58/2010 de 4 de Maig de 2010 d’entitats esportives de Catalunya i el 59 dels estatuts de la Federació Aèria Catalana, a l’Assemblea General Ordinària d’aquesta Federació, que tindrà lloc el dia 28 de juny a les 19:00 hores en primera convocatòria i a les 19:30 hores en segona convocatòria, a la sala David Moner de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, a la Rambla de Catalunya núm. 81 de Barcelona​ amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Informe del President.
2. Nomenament per l’Assemblea de dos interventors per l’aprovació de l’acta d’acord amb l’article 66 del Decret 58/2010, de les Entitats Esportives de Catalunya i 62 dels nostres estatuts.
3. Aprovació de la liquidació de l’exercici econòmic 2016, amb el tancament de balanç i el compte de resultats.
4. Aprovació de la memòria de les activitats de l’exercici 2016.
5. Aprovació de les noves quotes establertes pel pagament de les llicències.
6. Aprovació del pressupost econòmic per a l’exercici vigent.
7. Aprovació del Programa Anual i el Calendari Esportiu Oficial per a l’any 2017.
8. Ratificació de nous càrrecs.
9. Aprovació del trasllat de la seu social.
10. Modificació dels Estatuts de la Federació per a la submissió al Tribunal d’Arbitratge Esportiu de Catalunya
11. Torn de paraules.

Barcelona, a 29 de maig de 2017

Federació Aèria Catalana

Carrer de Sicília 326, Ent 1
08025 Barcelona
934 575 328
Horari 10:00 – 14:00 de dilluns a dimecres
10:00 – 20:00 dijous