L’Assemblea General Ordinària serà presencial i es realitzarà en convocatories separades per horari i amb un nombre màxim d’assistència de 10 persones.

L’Assemblea tindrà lloc a Barcelona el proper dia 17 de setembre en primera convocatòria a les 19:00 hores. Els Presidents o Vicepresidents, caldrà que confirmin assistència per tal de coordinar el nombre total d’assistents per convocatòria i respectar les mesures de prevenció Covid-19.

Un cop es confirmi nombre d’assistents, s’informarà del lloc de celebració de l’Assemblea i horari assignat.