Notícies

Assemblea General Extraordinària

CONVOCATÒRIA​​ D’ASSEMBLEA​ ​GENERAL ​​EXTRAORDINÀRIA

El Sr. Hèctor Rodríguez Pascual, com a President de la Federació Aèria Catalana, mitjançant l’acord adoptat per la Junta Directiva, té el plaer de convocar-lo, segons l’art. 62 del Decret 58/2010 de 4 de Maig de 2010 d’entitats esportives de Catalunya i el 59 dels estatuts de la Federació Aèria Catalana, a l’Assemblea General Extraordinària d’aquesta Federació, que tindrà lloc el dia 25 de novembre a les 12:00 hores en primera convocatòria i a les 12:30 hores en segona convocatòria, a l’aula de la Casa de l’Esport (primer pis), a l’edifici de la Federació Aèria, Rambla ​​de ​​Guipúscoa​​ núm.​​23​​ de ​​Barcelona ​amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Informe del president.
2. Aprovació de l’acta anterior.
3. Nomenament per l’Assemblea de dos interventors per l’aprovació de l’acta d’acord amb l’article 66 del Decret 58/2010, de les Entitats Esportives de Catalunya i 62 dels nostres estatuts.
4. Modificació dels Estatuts de la Federació.
5. Convocatòria d’eleccions a Junta Directiva.
6. Aprovació del reglament electoral.
7. Aprovació del calendari electoral.
8. Aprovació del cens provisional.
9. Nomenament dels membres de la Junta Electoral.
10. Torn de paraules.

Barcelona, a 23 d’octubre de 2017

Federació Aèria Catalana

Rambla de Guipúscoa, 23. 5 C
08018 Barcelona
934 575 328
Horari 10:00 – 14:00 de dilluns a dimecres
10:00 – 20:00 dijous