Política de privacitat

DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

Identitat

FEDERACIÓ AÈRIA CATALANA

NIF

Q-5856330-E

Adreça postal

Rambla Guipúscoa, 23, 5 C (08018) Barcelona

Telèfon

934575328

Correu electrònic

info@federacioaeria.cat

Dades de contacte del DPD

C/ Mallorca, 1-23 2º Despatx 7 B (08014)  Barcelona dpd@extradat.es   

FINALITAT AMB LA QUE ES TRACTEN LES SEVES DADES

Tractem les seves dades de caràcter personal per les següents finalitats:

 • Tramitació de les llicències federatives tant dels clubs esportius com dels esportistes
 • Organització de competicions esportives per clubs i esportistes federats
 • Gestió administrativa de proveïdors, personal i voluntaris
 • Gestió d’activitats formatives
 • Informació i promoció de l’esport
 • Gestió i comunicació de les consultes a la web
 • Captació d’imatges per garantir la seguretat de les persones i bens

PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES

Les seves dades es conservaran: 

 • Les imatges es conservaran per un temps màxim de 30 dies.
 • Mentre es mantingui la relació comercial
 • Les dades es conservaran durant el temps necessari per acomplir les obligacions legals que obliga la legislació vigent i prescripció de responsabilitats
 • Les dades personals proporcionades es conservaran fins que se sol·liciti la supressió per l’interessat
 • Durant el període de conservació per obligació legal i prescripció de responsabilitats, les dades es conservaran bloquejades
 • En el moment que expirin els terminis de conservació, les dades seran destruïdes

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

 • El tractament es realitza d’acord amb una relació contractual
 • El tractament es realitza d’acord amb el consentiment de l’interessat

DESTINATARIS DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL I TIPUS DE DADES QUE ES TRACTEN

 • Les dades es cediran, en cas de ser necessari a: bancs i caixes, administracions públiques, als encarregats del tractament que donen diferent suport a la FEDERACIÓ AÈRIA CATALANA, així com als tercers necessaris amb els que sigui necessària i obligada per llei la comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat
 • Les dades no es cediran a cap altre tercer, amb l’excepció d’obligació legal.

ELS DRETS DELS INTERESSATS

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a la FEDERACIÓ AÈRIA CATALANA l’està tractant dades personals que l’interessin, o no
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les seves dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides
 • Els interessats tenen dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals
 • En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per l’exercici o la defensa de reclamacions
 • En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals que els incumbeixen en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable

COM POT EXERCIR ELS DRETS?

 • Mitjançant un escrit dirigit a la FEDERACIÓ AÈRIA CATALANA, Rambla Guipúscoa, 23, 5 C (08018) Barcelona.
 • Mitjançant un escrit dirigit a la FEDERACIÓ AÈRIA CATALANA a l’adreça de correu electrònic: info@federacioaeria.cat.

QUINES VIES DE RECLAMACIÓ EXISTEIXEN?

Si considera que els seus drets no s’han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o l’Agència Espanyola  de Protecció de Dades

Federació Aèria Catalana

Rbla. de Guipúscoa 23, 5 C
08018 Barcelona
934 575 328
Horari  08:00 a 13:00 -14:00 a 17:00
   Dilluns a divendres