Aeromodelisme

F3E - Reglaments de competició

SISTEMA DE PUNTUACIÓ

Títols

Guanyador: El guanyador de l’esdeveniment serà el que hagi acumulat la quantitat més gran de punts sumant totes les sèries corregudes.

Pilot més ràpid: Serà el pilot que hagi fet el circuit amb menys temps, en qualsevol de les mànigues que ha competit de la jornada.

Si el temps així ho permet i no hi ha problemes de freqüències, els empats es trencaran mitjançant una sèrie de desempat entre aquells concursants involucrats.

Assignació de punts totals per a la lliga anual

1r Lloc = 20 6è Lloc = 10
2n Lloc = 18 7è Lloc = 8
3r Lloc = 16 8è Lloc = 6
4t Lloc = 14 9è Lloc = 4
5è Lloc = 12 10è Lloc = 2

Resta inscrits presentats = 1

SISTEMA DE PUNTUACIÓ SEGONS Nº PILOTS

R

Cursa amb 2 pilots

1r Lloc = 4 punts
2n Lloc = 3 punts

En cas de ser desqualificat no se li atorgaran punts.

En cas d’1 tall mantindran els punts, però haurà de recórrer una volta addicional.

En cas de 2 talls es desqualificarà de la sèrie.

En cas de col·lisió s’atorgaran 2 punts a cada pilot.

  R

  cursa amb 3 pilots

  1r Lloc = 4 punts
  2n Lloc = 3 punts
  3r Lloc = 2 punts

  En cas de ser desqualificat no se li atorgaran punts.

  En cas d’1 tall mantindran els punts, però haurà de recórrer una volta addicional.

  En cas de 2 talls es desqualificarà de la sèrie.

  En cas de col·lisió s’atorgaran 2 punts a cada pilot.

  R

  Cursa amb 4 pilots

  1r Lloc = 4 punts
  2n Lloc = 3 punts
  3r Lloc = 2 punts
  4rt Lloc = 1 punt

  En cas de ser descalificat no se li atorgaran punts.

  En cas d’1 tall mantindran els punts, però haurà de recórrer una volta addicional.

  En cas de 2 talls es descalificarà de la sèrie.

  En cas de col·lisió s’otorgaràn 2 punts a cada pilot.

   Generals

   R

   Absència: En cas que algun competidor no hagi participat en alguna de les dates no sumessin cap punt en aquesta data.

   Suma de punts: Se sumaran els punts obtinguts pels pilots en les successives dates i d’acord amb el total s’assignen els llocs, essent el de major puntatge el que tingui el 1r Lloc.

   Empat: En cas d’empat es correrà 4 sèries per definir els llocs finals. Aquell que acabi, en 1r lloc, se li atorgués el menor lloc i als altres se li atorgaran els llocs inferiors successivament.

   Seguretat: Es considera de vital importància la seguretat d’espectadors, concursant i altres persones presents. Qualsevol conducta antiesportiva o vol perillós per sobre de les zones d’espectadors marcades, serà causa de desqualificació definitiva per a la carrera.

   Coneixement: Tots els participants de la cursa, organitzadors i concursants hauran de conèixer les mesures de seguretat adoptades per a l’esdeveniment, així també com el funcionament d’aquestes.

   R

   Obligatori: Les normes de seguretat seran en especial d’obligatori compliment. Col·lisions en vol, zones d’aterratge, sistema de senyals i altres detalls seran comentats amb tots els pilots i ajudants en una xerrada anterior a la cursa per part del director de l’esdeveniment.

   Aterratge: El model que per causes alienes o no al vol en carrera es vegi obligat a retirar-se de la mateixa (talls de piló, desqualificació, finalització de recorreguts, etc.) i per directiva de les autoritats, haurà de romandre en vol per sobre del circuit fins que els altres competidors hagin finalitzat la màniga i el director de la prova li doni l’autorització d’aterrar. En cas d’aturada de motor, col·lisió, ingovernabilitat i/o risc per a alguna persona serà l’única possibilitat que el model efectuï un aterratge d’urgència.

   Matrícules: Els models hauran de portar el número de la llicència federativa del pilot a qualsevol banda visible del buc. Els caràcters hauran de tenir una alçada mínima de 2 cm i ser contrastants amb els colors del model.

   Presentació de Credencial de Federat: Tots els participants de la prova (pilots) hauran d’acreditar la seva llicència de la FAC abans del començament d’aquesta.

   Veedor: La Federació Aèria Catalana presentarà o designarà un Veedor en cada esdeveniment a l’efecte de donar-li caràcter federatiu i puntuable per ser aquest un campionat autonòmic.

   Definició de Llocs a la fi del Campionat: En finalitzar la temporada s’assignaran nous punts als llocs obtinguts durant la temporada per recalcular les posicions finals.