Aeromodelisme

F3E - Reglaments de competició

SISTEMA DE PUNTUACIÓ

Títols

Guanyador: El guanyador de l’esdeveniment serà el que hagi acumulat la quantitat més gran de punts sumant totes les sèries corregudes.

Pilot més ràpid: Serà el pilot que hagi fet el circuit amb menys temps, en qualsevol de les mànigues que ha competit de la jornada.

Si el temps així ho permet i no hi ha problemes de freqüències, els empats es trencaran mitjançant una sèrie de desempat entre aquells concursants involucrats.

Assignació de punts totals per a la lliga anual

1r Lloc = 20 6è Lloc = 10
2n Lloc = 18 7è Lloc = 8
3r Lloc = 16 8è Lloc = 6
4t Lloc = 14 9è Lloc = 4
5è Lloc = 12 10è Lloc = 2

Resta inscrits presentats = 1

SISTEMA DE PUNTUACIÓ SEGONS Nº PILOTS

^

cursa amb 3 pilots

1r Lloc = 4 punts
2n Lloc = 3 punts
3r Lloc = 2 punts
 • En cas de cursa inacabada 2 punts.
 • En cas de 3 salts de piló 2 punts.
 • En cas de ser desqualificat no se li atorgaran punts.
 • En cas de col·lisió s’atorgaran 2 punts a cada pilot.
^

Cursa amb 2 pilots

1r Lloc = 4 punts
2n Lloc = 3 punts
 • En cas de cursa inacabada 3 punts.
 • En cas de 3 salts de piló 3 punts.
 • En cas de ser desqualificat no se li atorgaran punts.
 • En cas de col·lisió s’atorgaran 2 punts a cada pilot.

GENERALS

 • Absència: En cas que algun competidor no hagi participat en alguna de les dates no sumaran cap punt en aquesta data.
 • Suma de punts: Se sumaran els punts obtinguts pels pilots en les dates successives i d’acord amb el total s’assignen els llocs, sent el de major Puntuació el que tingui el 1r lloc.
 • Empat: En cas d’empat avançarà a la llista el que més curses hagi guanyat, si persisteix l’empat en què més segons llocs hagi guanyat.
 • Seguretat: Es considera de vital importància la seguretat despectadors, concursant i altres persones presents. Qualsevol conducta antiesportiva o vol perillós per sobre de les zones d’espectadors marcades serà causa de desqualificació definitiva per a la cursa.
 • Coneixement: Tots els participants de la cursa, organitzadors i concursants han de conèixer les mesures de seguretat adoptades per a l’esdeveniment, així com també el funcionament de les mateixes.
 • Obligatori: Les normes de seguretat seran en especial de compliment obligatori. Col·lisions en vol, zones d’aterratge, sistema de senyals i la resta de detalls seran comentats amb tots els pilots i ajudants en una xerrada anterior a la cursa per part del director de l’esdeveniment.
 • Aterratge: El model que per causes alienes o no al vol en carrera es vegi obligat a retirar-se de la mateixa (talls de piló, desqualificació, finalització de recorreguts, etc.) i per directiva de les autoritats, haurà de romandre en vol per sobre del fins que els altres competidors hagin finalitzat la màniga i el director de la prova li doni l’autorització d’aterrar. En cas de parada de motor, col·lisió, ingovernabilitat i/o risc per a alguna persona serà l’única possibilitat que el model efectuï un aterratge d’emergència.
 • Matricules: Els models hauran de portar el número de la llicència federativa del pilot a qualsevol costat visible del fuselatge. Els caràcters han de tenir una alçada mínima de 2 cm i han de ser contrastants amb els colors del model.
 • Presentació de Credencial de Federat: Tots els participants de la prova (pilots) hauran d’acreditar la llicència de la FAC abans del començament de la prova.
 • Veedor: La Federació Aèria Catalana presentarà o designarà un Veedor a cada esdeveniment als efectes de donar-li caràcter federatiu i puntuable per ser aquest un campionat autonòmic.
  Definició de Llocs al final del Campionat: En finalitzar la temporada s’assignaran nous punts als llocs obtinguts durant la temporada per recalcular les posicions finals.