Aeromodelisme

F3E - Els models
u

Com són els models?

Els models estan dissenyats per volar el més ràpid possible ,  amb aerodinàmica millorada i motors molt eficients donant el màxim de potència i mínim consum per poder donar les 10 voltes a màxima velocitat. Poden ser construïts per un  mateix o  comercials, de materials diversos, fusta de bassa, Porex pan, de Composites de fibra de carboni, fibra de  vidre, Kevlar  etc. on es busca rigidesa i lliçó.

  • La quaderna per les flames on es fixa el motor, ha de ser mínim de 30mm de  diàmetre
  • Els models porten una Hèlix amb y este con sea mínimo de 30mm de diámetro, excepte si és motor del darrere, que podrá portar femella-con
  • La bateria màxima permesa és de 2400 mA de 2s o 3s