Certificat de deplaçament per al manteniment d’aeronaus

Des de la Federació posem a disposició de tots aquells federats que necessitin desplaçar-se per realitzar el manteniment periòdic de les aeronaus de vol a motor ja siguin de propietat privada com la/les del propi Club, d’un certificat de justificació de...