IMAC

 

Lliga catalana

La Lliga catalana d’IMAC 2018 constarà de 3 proves. Cadascuna tindrà una repartició de premis individuals, i també hi haurà una classificació final de la lliga:

 • 26 i 27 de Maig de 2018
  Open internacional d’IMAC
  Club Pla de vent
  Tarragona: 20pts (primer clasificat)
 • IMAC 21 de Juliol de 2018
  IMAC Manresa i Campionat de Freestyle de Catalunya
  Club ACM
  Manresa: 20pts
 • IMAC 22 de Setembre de 2018
  Campionat de Catalunya d’IMAC
  Pendent de definir: 20pts

Funcionament del campionat

Nombre de taules conegudes: El nombre de vols quedarà definit pels pilots assistents a les proves i serà informat amb anterioritat. La idea és fer el major nombre de vols possibles per a poder tenir la major quantitat de puntuacions possible i un resultat més just per a tots. Com a mínim es volaran 4 vols de la taula coneguda de les categories participants. Es realitzaran vols de precisió a totes tres proves de la Lliga catalana. Amb la intenció de maximitzar vols i minimitzar temps, a cada vol es realitzaran dues taules conegudes de forma consecutiva. Els avions que per limitacions tècniques evidents no puguin realitzar dues taules consecutives per falta d’autonomia (avions amb motorització elèctrica), faran les dues mànegues en dos vols diferents amb l’ordre que indiqui l’organització.

Taules desconegudes: Es volarà únicament 1 vol desconegut a l’Open Internacional d’IMAC (primera prova). Possiblement es volará 1 vol desconegut al Campionat de Catalunya, dependrá de l’organització. La categoria bàsica és l’única que no realitza taules desconegudes. La prova de Manresa no tindrá vol desconegut. Es modifica el model de campionat de Barcelona (RACBSA) No hi haurà taula desconeguda. S’afegeix un campionat de freestyle. Campionat de Freestyle de Catalunya: Adicionalment, a part de la prova de precisió que tindrà lloc a Manresa (segona prova), es farà un campionat de Freestyle de Catalunya amb el reglament d’IMAC (apartat 17 del reglament), no obligatori per a puntuar a la lliga ni a la prova de Manresa. El campionat de Freestyle de Catalunya tindrà una única classificació amb els pilots de totes les categories que hi participin. Per a poder participar al campionat de Freestyle de Manresa serà necessari participar al campionat de precisió d’IMAC de Manresa. El vol lliure o Freestyle consisteix en un vol amb música de 4 minuts, on el pilot ha de realitzar un vol acrobàtic sincronitzat amb la música que el pilot triï. Aquesta música l’ha de proporcionar el pilot a l’organització el dia del campionat en un format estàndard (.MP3). Campionat de Freestyle de Barcelona: Trindrá lloc el día 22 de Setembre el día del campionat de Catalunya que es fará el Club RACBSA. Aplica el reglament del campionat de freestyle de Catalunya.

Sistema de puntuació del campionat:

 • A la Lliga catalana d’IMAC únicament puntuen les proves de precisió i no pas el resultat de la Freestyle de Tarragona o Manresa.
 • La Lliga catalana premia la constància i el compromís, per tant la puntuació final de la lliga catalana serà la suma de les 3 millors puntuacions, per tant un pilot pot no assistir a una de les proves.
 • En el cas de l’Open Internacional d’IMAC de Tarragona, que inclou 1 vol desconegut, es tindrà en compte el resultat complert de la prova, no únicament els vols coneguts.
 • Cada prova tindrá entrega de premis.
 • La puntuació per cada prova a cada categoria tindrà el següent resultat
  • 1er clasificat: 20pts
  • 2n classificat: 16pts
  • 3er classificat: 12pts
  • 4rt classifcat: 8pts
  • 5è classificat: 6pts
  • 6è classificat: 5pts
  • 7è classificat: 4pts
  • 8è classificat: 3pts
  • 9è classificat: 2pts
  • 10è classiticat: 1pts
  • … 0 pts
 • S’aplicarà el sistema de puntuació d’IMAC (IMAC scoring) oficial a totes les proves. Segons el reglament d’IMAC, apartat 15.1.a, les puntuacions que es descarten van en funció del número de vols executats i el nombre de dies del format de la competició.

Avions aptes per participar:

Poden participar avions de qualsevol mida. Tots els avions han de ser models a escala d’avions reals que hagin competit a IAC o que han sigut construïts per tal efecte. Únicament a la categoria BASIC es permetrà qualsevol avió, tret de turbines i EDF.

El campionat està obert tant a models amb motor d’explosió com elèctrics, segons s’especifica a l’apartat 4.1 de la normativa IMAC.

Està totalment prohibit l’ús de giroscopis, pilots automàtics, electrònica d’estabilització, etc segons s’especifica a l’apartat 4.3 de la normativa IMAC.

Nombre mínim de participants per cada categoria:

De moment estan obertes totes les categories de la disciplina, però finalment es volaran aquelles que tinguin un mínim de 4 pilots participants.

Normativa a aplicar:

S’aplicaran totes les limitacions tècniques que indica el reglament d’IMAC a totes les proves de precisió incloent la de Freestyle.

Federació Aèria Catalana

Rbla. de Guipúscoa 23, 5 C
08018 Barcelona
934 575 328
Horari 09:00 - 17:00
Dilluns a divendres